Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Jönköping

20 grader AB
Org.nr: 556772-2375
Bolaget ska bedriva postorderhandel, e-handel, grossisthandel, partihandel och detaljhandel med värmepumpar, handel med värdepapper, antikviteter och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
BLM Kyl & Storkök AB
Org.nr: 556616-2615
Bolaget skall bedriva service, reparationer, installationer och försäljning av storköksutrustning, kommersiell kyla och villa- värmepumpar samt därmed förenlig verksamhet.
Johan Persson Rör & Värme AB
Org.nr: 556232-8806
Bolaget skall utföra installationer och service av värmepumpar och elvärmepannor, utföra sanitetsarbeten och ventilationsarbeten, handel och förvaltning med fast och lös egendom samt värdepapper ävensom idka därmed fören ...