Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Hörnefors

Geoteknik Nord AB
Org.nr: 556976-2361
Bolaget ska bedriva handel med och installation av värmepumpar och därmed förenlig verksamhet.