Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Härnösand

BG:s Kyl & Värmeservice i Härnösand AB
Org.nr: 556613-2139
Föremålet för bolagets verksamhet är reparation, underhåll av kylanläggningar och installationer av värmepumpar och därmed förenlig verksamhet.
Bylunds VVS AB
Org.nr: 556779-6916
Bolaget ska bedriva brunnsborrning för vatten och energibrunnar samt förenlig verksamthet som grävning. VVS installationer och service, värme, vatten och sanitet. Kyl, installation och service av kylanläggningar och värm ...
PNB Holding AB
Org.nr: 559003-0457
Bolaget ska bedriva vvs-installationer och service inom värme, vatten, sanitet och kyla, installation och service av kyl- anläggningar och värmepumpar, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhe ...