Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Grängesberg

Dala BorrEnergi AB
Org.nr: 556848-5477
Bolaget skall bedriva service och utveckling av borriggar och därmed förenlig verksamhet. Borrning av brunnar och försäljning av värmepumpar.