Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Genevad

Genevad Kylmontage AB
Org.nr: 556392-3746
Föremålet för bolagets verksamhet är repartions- och serviceverksamhet av kyl- och värmepumpar, fastighetsförvaltning, tillverkning, förpackning och försäljning av bränslepellets och därmed förenlig verksamhet.