Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Eskilstuna

Ason Värmepumpar AB
Org.nr: 556543-3322
Aktiebolaget ska bedriva handel och installation av'kylvärmeanläggningar med förenlig verksamhet.
EMBE Värmepumpar och Vitvaror AB
Org.nr: 556608-7168
Bolaget skall bedriva försäljning, installation, reparation och uthyrning av värmepumpar och vitvaror, fastighetsskötsel, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Kyl & Tvätt Service i Södermanland AB
Org.nr: 556672-4158
Bolaget skall bedriva service och installation av hushållsmaskiner, värmepumpar, kylanläggningar, storköksutrustning, butikskylanläggningar, fastighets- och industritvättutrusning samt därtill hörande försäljning inkl re ...
Mats Dahlberg Kyl & Hushållservice HB
Org.nr: 969648-7603
Service av hushållsmaskiner, kylanläggningar, värmepumpar, ventilationsanläggningar även istallationer enligt ovan.
Mats Dahlberg Kyl & Hushållsservice AB
Org.nr: 556555-2303
Bolaget skall bedriva service av hushållsmaskiner, kylanläggningar, värmepumpar, ventilationsanläggningar även installationer enligt ovan ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Värmepumpscenter AB
Org.nr: 556664-2111
Bolaget ska bedriva försäljning och service av värmepumpar och därmed förenlig verksamhet.
Sörmlands Energi AB
Org.nr: 556246-7810
Bolaget skall bedriva driftsättning, service och försäljning av värmepumpar och övrig energiutrustning. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.