Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Enköping

Seltec Ventilation AB
Org.nr: 556299-2429
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av värmepumpar, ventilations- och luftbehandlingsentreprenader samt övrig utrustning för energiåtervinning, äga och förvalta fastigheter, ävensom idka därmed förenliga v ...