Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Ed

Bic Klimat & Hushållscenter AB
Org.nr: 556511-8949
Bolaget ska bedriva försäljning och installation av kyl- och värmepumpar samt nyckeltillverkning och därmed förenlig verksamhet.
Rölanda El & Maskin AB
Org.nr: 556345-4858
Aktiebolaget ska bedriva elinstallationer och konsultation inom miljö och energianvändning. Programmering av i drifttagning. Import av värmepumpar. Installationer av värmepumpar samt annan därmed förenlig verksamhet.
Värmepumpsdoktorn AB
Org.nr: 556922-8348
Aktiebolaget ska bedriva montering och försäljning av värmepumpar.