Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Bureå

AC Kylservice AB
Org.nr: 556521-2882
Bolaget skall bedriva service, underhåll och installation av kylanläggningar och värmepumpar samt härmed förenlig verksamhet.