Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Borgholm

El & Kylgruppen på Öland AB
Org.nr: 556653-7139
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med elvaror, elinstallationer, installationer av värmepumpar, service, kylanläggning, storkök, att äga och förvalta fast egendom, aktier och övriga värdepapper och ...