Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Boden

AB Bodens Hem & Hushållstjänst
Org.nr: 556339-2165
Bolaget skall bedriva försäljning och service av hushållsmaskiner, värmepumpar och klimatanläggningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nya Swebo Bioenergy AB
Org.nr: 556421-2065
Bolaget ska bedriva markexploatering, ridverksamhet, försäljning av teknikprodukter såsom golvvärmeutrustning, energiprodukter såsom brännare, pannor, värmepumpar och kringutrustning. Bolaget tillhandahåller tjänster ino ...