Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Bankeryd

Aktiebolaget Kyl & Värmepumpar Åkesson & Berglund
Org.nr: 556804-0595
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installation, service, tillverkning och försäljning av värmepumpar, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Framtidskoncernen AB
Org.nr: 556342-8555
Bolaget skall bedriva installation, service, tillverkning och försäljning av värmepumpar, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.