Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Asarum

Sonessons Thermiska AB
Org.nr: 556721-6717
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, installation och service av värmepumpar,kylanläggningar och VVS-installationer samt därmed förenlig verksamhet.