Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Anderslöv

Trelleborgs Kylservice AB
Org.nr: 556314-6348
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och service av kylanläggningar och värmepumpar samt försäljning av luftbehandlingsartiklar och handel med present- och hästartiklar och därmed förenlig verksam ...