Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Älvsjö

Deltacool Konsult AB
Org.nr: 556745-1728
Bolaget ska bedriva kyl och VVS-installationer, projektering och energideklarationer även försäljning av värmepumpar, bedriva energirådgivning, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Swedenborgs Export AB
Org.nr: 556929-2757
Föremålet för bolagets verksamhet är export av värmepumpar och personlarm och därmed förenlig verksamhet.