Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Åkers styckebruk

Energiverk 1 Mälardalen AB
Org.nr: 556972-5616
Företaget ska erbjuda VVS-tjänster samt energibesparingsåtgärder med långsiktiga mål. Tjänster som kommer att erbjudas -Injustering av VVS-system. Varmvatten, värme och kyla -Backspolning av system med tryckluftsimpuls ...