Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Åby

Strands Kylteknik AB
Org.nr: 556869-5372
Bolaget ska sälja, installera och utföra service på värmepumpar och kylanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.