Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Vaxholm

Vaxholms Vårdcentral AB
Org.nr: 556745-5919
Bolaget skall bedriva allmänmedicinsk och annan sjuk- och hälsovårdsanknuten verksamhet samt undervisning inom samma områden ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.