Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Västra frölunda

Allemanshälsan Aleroz Företagshälsovård AB
Org.nr: 556758-6770
Bolaget skall bedriva verksamhet som vårdcentral och därmed förenlig verksamhet.
Västerledens Vårdcentral AB
Org.nr: 556717-9980
Bolaget ska bedriva allmänmedicinsk vård inom ramen för en vårdcentral samt konsultativa och pedagogiska uppdrag. Därutöver ska bolaget äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva holdingverksamhet samt idka därmed fö ...
Västerledens vårdcentral holding AB
Org.nr: 556824-5608
Bolaget ska vara holdingbolag, bedriva medicinsk och allmänmedicinsk vård, konsultativa och pedagogiska uppdrag, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.