Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Värmdö

Läkarcentral Värmdö Vård och Livskvalité AB
Org.nr: 556868-7544
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet och vårdcentral, bedriva medicinska konsultationer och rådgivning, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.