Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Vänersborg

Medpro Clinic Brålanda & Torpa Vårdcentral AB
Org.nr: 556789-4240
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva vårdcentral samt därmed förenlig verksamhet.