Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Uppsala

Boländernas Vårdcentral AB
Org.nr: 556890-1622
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva vård, behandling och utbildning samt erbjuda tjänster inom dessa områden och därtill förenlig verksamhet, såsom konsultverksamhet och uthyrning.
Mehrarad Care AB
Org.nr: 559005-9555
Vårdcentral och läkare tjänst