Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Umeå

Norrlandskliniken Hälsocentral AB
Org.nr: 556806-0965
Bolaget ska bedriva tjänster inom sjuk- och hälsovård, bedriva vårdcentral, rehabilitering, utbildningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.