Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Trollhättan

Medpro Clinic Stavre Vårdcentral AB
Org.nr: 556774-3413
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva vårdcentral samt därmed förenlig verksamhet.
Medpro Clinic Sweden AB
Org.nr: 556867-1878
Bolaget skall bedriva koncernadministrativa tjänster samt vårdcentral antingen direkt eller genom ägande i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.