Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Sundsvall

Sidsjö Vårdcentral AB
Org.nr: 556865-8248
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, friskvård, utbildning, forskning. IT-medicinutveckling, företagshälsovård, medicinsk diagnostik, försäljning av sjukvårdsartiklar och hjälpmedel, uthyrning av personal, äga och ...