Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Strängnäs

Avonova Vårdcentral i Strängnäs AB
Org.nr: 556787-5017
Bolagets verksamhet ska vara primärvård samt därmed förenlig verksamhet.