Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Stockholm

Fridhemsplans vårdcentral AB
Org.nr: 556904-9645
Bolaget ska tillhandahålla tjänster avseende hälso- och sjukvård samt därtill hörande tjänster i form av forskning, utbildning och konsultverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Hornstulls Vårdcentral AB
Org.nr: 556450-3174
Bolaget skall bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvårds- utveckling inom primärvård, specialistsjukvård samt företags- hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Hötorgets Vårdcentral AB
Org.nr: 556853-8903
Aktiebolaget ska bedriva vårdcentral och därmed förenlig verksamhet.
Liljeholmskajens vårdcentral AB
Org.nr: 556806-4231
Bolaget ska verka inom hälso- och sjukvårdsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Läkarkonsultation EM Lundell AB
Org.nr: 559019-8817
Läkararbete inom öppen hälso och sjukvård -vårdcentral, läkarstation, patientbesök egen mottagning.
Mammaproffsen Nacka AB
Org.nr: 556889-6855
Bolaget skall bedriva verksamhet inom mödrahälsovård och hälsosjukvård i allmänhet. Företaget skall driva vårdcentral, MVC, BVC, sjuksköterske-, läkar- samt ungdomsmottagning. Konsultverksamhet inom vård, coachning, priv ...
Mammaproffsen Sverige AB
Org.nr: 556888-3721
Bolaget skall bedriva verksamhet inom mödrahälsovård och hälsosjukvård i allmänhet. Företaget skall driva vårdcentral, MVC, BVC, sjuksköterske-, läkar- samt ungdomsmottagning. Konsultverksamhet inom vård, coachning, priv ...
MH Vårdkonsult KB
Org.nr: 969728-9339
Konsultverksamhet inom öppen hälso- och sjukvård, öppen vårdmottagning och vårdcentral.
W arbetskraft i Stockholm AB
Org.nr: 556887-9919
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla olika typer av tjänster: Hemservice (städtjänster, läxhjälp och förenlig verksamhet) Uthyrning av lokaler Äldreomsorg och vård och därmed förenlig verksamhe ...
WYN Kinesisk Medicin Vårdcentral AB
Org.nr: 556934-7056
Föremålet för bolagets verksamhet är traditionella kinesiska medicin behandlingar och metoder, diagnos, akupunktur, tui-na massage, skönhetsbehandlingar samt import av örtmediciner och hälsoprodukter för att använda i sa ...