Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Solna

Huvudsta Vårdcentral AB
Org.nr: 556753-0604
Bolaget ska bedriva basal hälso- och sjukvård enligt uppdrag av SLL i privat regi samt därmed förenlig verksamhet.