Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Södra sandby

Brahehälsans Fastighetsförvaltning HB
Org.nr: 969715-8880
Förvaltning av fastighet Ölycke 1:234, Eslövs kommun, som inrymmer vårdcentral (Brahehälsan).