Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Skärholmen

Adams vård och omsorg KB
Org.nr: 969755-0938
Ett bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård, vi kommer att sälja tjänster till alla vård, omsorg och service givare. Till exempel sjukhus, vårdcentral, sjukhem, äldreboende och psykiatri.
R.M. Doc AB
Org.nr: 559006-9620
Bolaget skall bedriva vård- och omsorgsverksamhet i den privata- och kommunala sektorn. Läkarkonsult inom primärvården, SÄBO, hemsjukvård och vårdcentral samt telemedicin. Verksamheten omfattar även utbildning, undervisn ...