Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Pålsboda

Pålsboda Vårdcentral AB
Org.nr: 556348-3360
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, medicinsk konsult- och utbildningsverksamhet, försäljning av medicinsk utrustning samt därmed förenlig verksamhet.