Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Örebro

Betjäna Staden i Örebro AB
Org.nr: 559005-4606
Aktiebolaget ska verka för att främja människors livskvalitet genom praktiska tjänster, socialverksamhet, rådgivning och utbildning. Verksamheten ska bedrivas inom området äldreomsorg t.ex. hemtjänst, vård och omsorgsboe ...
Vivalla Vårdcentral AB
Org.nr: 556873-0476
Bolaget skall bedriva öppern sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.