Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Norrköping

Alexire AB
Org.nr: 556996-1930
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom medicin och kosmetik, läkarkonsult, läkarpraktik, rekrytering inom sjukvården, tolk- service, undervisning av främmande språk, att bedriva äldre- boende, vårdcentral och hälsohe ...
Geriacare AB
Org.nr: 556774-9055
Bolaget ska bedriva vårdverksamhet med vårdcentral samt därmed förenlig verksamhet.