Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Ludvika

Vårdcentral Engelbrekt Ludvika AB
Org.nr: 556876-9219
Bolaget ska utföra tjänster inom primärvården samt därmed förenlig verksamhet.