Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Linköping

Autocare AB
Org.nr: 559006-8838
Företaget säljer sjuksköterska tjänster till landstinget, vårdcentral, kommunen och privata utförare.
Johannelunds Vårdcentral AB
Org.nr: 556668-7454
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.