Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Lilla edet

Jalinne HB
Org.nr: 969775-4795
Designa och importera linnelakan från Litauen, även handdukar och eventuellt linnekläder. Konsultuppdrag inom vården. Kurser i konsultationsteknik för handledare på vårdcentral.
Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral AB
Org.nr: 556855-8661
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva vårdcentral samt därtill hörande verksamhet.