Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Karlstad

Kosterkliniken AB
Org.nr: 556769-1950
Bolaget ska utföra läkartjänster på sjukhus, specialistmottagning och vårdcentral, utbildning medicinsk verksamhet, ledarskap, grund- och gymnasieskola, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.