Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Johanneshov

Warenmark Medical Consulting AB
Org.nr: 556821-2137
Bolaget ska bedriva kliniskt mottagningsarbete avseende primärvård enligt det uppdrag som innefattas i Socialstyrelsens kompetensdefinition i arbete som specialist i allmänmedicin. Patientkonsultationer enligt denna prax ...