Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Hönö

Hönö Vårdcentral AB
Org.nr: 556451-5764
Bolaget skall tillhandahålla hälso- och sjukvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet