Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Helsingborg

Helsingborgs Vårdcentral AB
Org.nr: 556976-9440
Aktiebolaget ska bedriva hälso- och sjukvård jämte därmed förenlig verksamhet.