Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Gävle

Capio Vårdcentral Gävle AB
Org.nr: 556591-8355
Bolaget skall bedriva primärvårdsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.