Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Avesta

Vårdcentral Avestahälsan AB
Org.nr: 556813-8779
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva vårdcentral samt därmed förenlig verksamhet.