Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vårdcentral i Alingsås

Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral AB
Org.nr: 556952-3110
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva vårdcentral med inriktning på specialistvård som utförs av specialistläkare och av sjuksköterska samt därmed förenlig verksamhet.