Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vaccination i Stockholm

Biocontactor AB
Org.nr: 556256-6421
Bolaget skall utföra tjänster inom det medicinska området såsom vaccination, utbildning, sjukvård och andra liknande verksamheter samt ävensom konstutövning. Bolaget skall tillika bedriva egen tjänsteverksamhet samt förm ...
Doktor Kom Hem AB
Org.nr: 556732-6060
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvård, förebyggande hälsovård, företagshälsovård, vaccination, psykosocial verksamhet, jourverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Förvaltning av företagets resurser.
NAB Hälsocenter AB
Org.nr: 556817-9419
Bolaget bedriver kosmetisk kirurgisk och medicinsk laser behandlingar, uthyrning av personal, företagshälsovård, vaccination, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
XVLD Medicin & Media AB
Org.nr: 556984-2965
Medicinska konsultationer och uppdrag. Exempel på detta är läkarvikariat inom primärvård, jourläkare vid primärvårdsakuter och hemsjukvård. Medicinsk kunskapsresurs, t ex för läkemedelsbolag och landsting. Konsult och up ...