Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vaccination i Spånga

Järfälla Specialistvård AB
Org.nr: 556602-1084
Bolaget skall bedriva öppen hälso- och sjukvård, vaccination och resemedicinsk rådgivning samt personaluthyrning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Järfälla Vaccination AB
Org.nr: 556838-1700
Bolaget ska bedriva vaccinationsverksamhet och resemedicinsk rådgivning.