Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vaccination i Lomma

Hälsomedicinskt Center Vaccination i Skåne AB
Org.nr: 556982-9707
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva vaccinations- sjukvård och därmed förenlig verksamhet.