Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vaccination i Linköping

HBet Samuelsson, läkarkonsult
Org.nr: 969704-3991
Konsultverksamhet inom områdena narkos, intensivvård, vaccination och infektionssjukdomar samt bakteriediagnostik, diagnostik samt föreläsningsuppdrag.