Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vaccination i Göteborg

Cityläkarna i Nordstan KB
Org.nr: 969761-5871
Bolaget ska bedriva vaccination och läkemedelsmottagning och därmed förenlig verksamhet.