Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vaccination i Borås

PIOMA MED AB
Org.nr: 556888-6401
Aktiebolaget ska bedriva medicinska tjänster såsom konsultverksamhet, vaccination, företagshälsovård, sjukvård, medicinska intyg, försäljning av sjukvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.