Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Uterum i Vetlanda

Brattehill Bygg AB
Org.nr: 556958-0581
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsfirma främst takbyte samt försäljning och montering av uterum och glaspartier.